Profiel

Op de Groninger Klei staat Trudy van Wijk. Trudy heeft een achtergrond in de agrarische handel en marketing. De laatste jaren heeft zij zich voornamelijk bezig gehouden met marketingcommunicatie. Sinds het voorjaar van 2006 verspreidt Trudy folders voor bedrijven: een nieuwe service waar behoefte aan bleek. Reden genoeg om dit enthousiast op te pakken. Naast dit werk – dat vooral in het voorjaar plaatsvindt - is Trudy actief met tekstschrijven, melken en marketingcommunicatie. Tevens ondersteunt zij verenigingen en stichtingen die actief zijn in de wereld van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hierbij richt zij zich op de combinatie van drie van haar liefdes: landbouw, natuur en Groningen!
 
Twee van mijn andere liefdes:
Wierde & Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur– en landschaps-beheer Noord-Groningen: www.wierde-en-dijk.nl   en de Werkgroep Grauwe Kiekendief: www.grauwekiekendief.nl.